Modele de subiecte titularizare educatori 2018

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: în toată Țara sunt doar 4502 posturi pedagoce vacante PE perioadă nedeterminată, iar dintre ele, peste 1148 sunt în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare sunt de educatori sau profesori pentru învăţământ preşcolar în Limba română (1,094), învățători/profesori pentru învăţământ Primar în Limba română (882), Muzică instrumentală (274) și Académie Fizică şi sport (287 ). CEA mai mare concurență la TITULARIZARE 2018 este pentru catedrele de limba și Literatura Română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-Educative în grădinița de copii (5,405), limba și literatură Română/Elemente de pedagogie școlară și Elemente de didactică Generală aplicate disciplinelor DIN învățământul Primar (4,176), limba și Literatura Română (2,735), educație Fizică și sport (2,548) și limba și Literatura engleză (1,877). – cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018-2019 a personalului pedagoc Pensionat Care a la calitatea de titular; Lista cuprinzând candidaţii ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, PE discipline de concurs, se face publică, prin afişare la sediul Inaugurare de repartizare, doar în ziua repartizării: 25 iulie 2018. – cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar antérieur înscrierii la concurs, care au rési la concursul Naţional – sesienne 2018 şi au obţinut Media de repartizare minimum 7 (şapte), la Decker judeţului în Care au susţinut Proba pratiă sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în Care au susţinut Proba scrisă, ierarhizate PE o LISTĂ unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, PE discipline de concurs, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 66 alin. (4) – (7) DIN metodologie. TITULARIZARE 2018, EDU.ro: Condiţii de repartizare: Subiecte Titularizare 2018. Repartizarea PE posturi titularizabile (angajare PE perioadă nedéterminată) a candidaţilor Care au obţinut note peste 7 sau egale cu 7 Atât la Proba scrisă, Cât şi la Proba pratiă/inspecţia specială la clasă în profilul postului va avea loc Marţi în şedinţe de repartizare organiser de inspectoratele şcolare judeţene.

Modèle subiecte titularizare 2019 Electronica automatizari Maistri 2019 repartizarea cadrelor pedagoce titulare în învăţământul preuniversitar antérieur înscrierii la concurs, care au rési la concursul Naţional – sesienne 2018, şi au obţinut Media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conforme art. 53 alin. (8) DIN metodologie cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 66 alin. (4) – (7) DIN Metodologic, PE posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora. Titularizare 2018, edu.ro: în Data de 25 iulie 2018 se realizează repartizarea candidaţilor cu Media de repartizare minimum 7 (şapte) PE posturi pedagoce/catedre vacante publiez pentru angajare cu contrat Individual de Muncă PE perioadă nedeterminată, la Decker judeţului în Care au susţinut Proba practiă sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în Care au susţinut Proba scrisă, ierarhizaţi PE o LISTĂ unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, PE discipline de souscrit.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.

Heimleiterin:
Frau Dumke

Seeallee 3
15299 Müllrose

Tel.: 033606 / 70284
Fax: 033606 / 70285

E-Mail:
kindernester@arcor.de

» 크로스사이트 스크립트 예제
» 파이썬 쉬운 예제
» 마운트 예제
» 리눅스 opencv 예제
» 메이븐 프로젝트 예제

© 2015 by Kindernester Schlaubetal e.V. | Hosted by RB Media Group GmbH | Kontakt | Impressum